فاتحان ایرانی قله های 8000 متری

فاتحان ایرانی قله های ۸۰۰۰ متری

فاتحان ایرانی قله های ۸۰۰۰ متری

صعود کوهنوردان ایرانی به قله‌های هشت‌ هزار متری یکی از افتخارات دنیای کوهنوردی است، در این لیست سعی بر گردآوری نام فاتحان ایرانی قله های ۸۰۰۰ متری شده است.

در فهرست فاتحان ایرانی قله های ۸۰۰۰ متری عظیم قیچی‌ساز پرافتخارترین ایرانی است که فاتح قله های ۸۰۰۰ متری شده است و با ۱۳ صعود که به جز اورست باقی آنها بدون استفاده از کپسول اکسیژن صورت گرفته است.

اورست نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برای دومین بار و این بار بدون کمک شرپا و اکسیژن مصنوعی با موفقیت صعود شد و نیز به عنوان نخستین ایرانی به قله‌های آناپورنا I، ماکالو و کانچن‌چونگا صعود کرده است.


کوهنوردان ایرانی فاتح اورست به ارتفاع ۸۸۴۸ متر
ردیفناماستانتاریخ صعودتوضیحات
۱هومن آپرین نوامبر۱۹۹۰با تابعیت آمریکایی
۲جلال چشمه قصابانیهمدان۳۰ اردیبهشت ۷۷
۳محمد حسن نجاریانهمدان۳۰ اردیبهشت ۷۷
۴حمید رضا اولنجهمدان۳۰ اردیبهشت ۷۷
۵محمد اورازآذربایجان غربی۳۰ اردیبهشت ۷۷
۶سعید طوسی۳۱ اردیبهشت ۷۹
۷لاله کشاورزسیستان و بلوچستان۹ خرداد ۸۴
۸فرخنده صادقتهران۹ خرداد ۸۴
۹اقبال افلاکیتهران۹ خرداد ۸۴
۱۰محمود گودرزیچهارمحال و بختیاری۹ خرداد ۸۴
۱۱جلال چشمه قصابانیهمدان۹ خرداد ۸۴
۱۲محمود شعاعیتهران۹ خرداد ۸۴
۱۳رضا زارعیتهران۹ خرداد ۸۴
۱۴رضا بهادرانیکرمانشاه۹ خرداد ۸۴
۱۵عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۹ خرداد ۸۴در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برای دومین بار و این بار بدون کمک شرپا و اکسیژن مصنوعی با موفقیت صعود شد
۱۶عارف گرانمایهتهران۳۰ اردیبهشت ۸۸مسیر جبهه شمالی اورست
۱۷نیما یزدی پورتهران۳۰ اردیبهشت ۸۸مسیر جبهه شمالی اورست
۱۸مهدی عمیدیخراسان رضوی۲۳ اردیبهشت ۹۰بدون استفاده از کپسول اکسیژن
۱۹حمید دهقانکردستان۲۹ اردیبهشت ۹۰
۲۰پروانه کاظمیتهران۲۹ اردیبهشت ۹۱
۲۱رضا شهلاییکرمانشاه۳۰ اردیبهشت ۹۱
۲۲مسعود کلافچی۱ خرداد ۹۲مقیم امارات
۲۳دکتر محمد محمدیسمنان۳۰ اردیبهشت ۹۵همزمان با صعود عظیم قیچی ساز و دکتر علیرضا بهپرور
۲۴دکتر علیرضا بهپرورتهران۳۰ اردیبهشت ۹۵همزمان با صعود عظیم قیچی ساز و دکتر محمد محمدی
۲۵افسانه حسامی فردخراسان شمالی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
کوهنوردان ایرانی فاتح کی ۲ به ارتفاع ۸۶۱۱ متر
۱کاظم فریدیانتهران۲۹ تیر ۸۶بدون استفاده از کپسول اکسیژن
۲عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۱۰ مرداد ۹۱بدون استفاده از کپسول اکسیژن
۳رضا شهلاییکرمانشاه۵ مرداد ۹۳بدون استفاده کپسول اکسیژن
۴افسانه حسامی فردخراسان شمالی۳۱ تیر ۱۴۰۱ 
کوهنوردان ایرانی فاتح کانچن چونگا به ارتفاع ۸۵۸۶ متر
۱عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۱۰ مرداد ۹۱بدون استفاده کپسول اکسیژن
۲رضا شهلاییکرمانشاه۳۰ اردیبهشت ۹۲
کوهنوردان ایرانی فاتح لوتسه به ارتفاع ۸۵۱۶ متر
۱جلال چشمه قصابانیهمدان۲۶ اردیبهشت ۸۱
۲محمد حسن نجاریانهمدان۲۶ اردیبهشت ۸۱
۳اکبر مهدی زادهآذربایجان غربی۲۶ اردیبهشت ۸۱
۴رضا بهادرانیکرمانشاه۲۶ اردیبهشت ۸۱
۵امین عظیمیهمدان۲۶ اردیبهشت ۸۱
۶مقبل هنرپژوهآذربایجان غربی۲۶ اردیبهشت ۸۱
۷اقبال افلاکیتهران۲۷ اردیبهشت ۸۱
۸داود خادمتهران۲۷ اردیبهشت ۸۱
۹محمد اورازآذربایجان غربی۲۷ اردیبهشت ۸۱
۱۰رضا زارعیتهران۲۷ اردیبهشت ۸۱
۱۱حمید ناصریآذربایجان شرقی۲۷ اردیبهشت ۸۱
۱۲رضا سلیمانیآذربایجان غربی۲۷ اردیبهشت ۸۱
۱۳حسین بهمنیارخراسان شمالی۲۹ اردیبهشت ۹۰
۱۴مهدی عمیدیخراسان رضوی۳۱ اردیبهشت ۹۱
۱۵پروانه کاظمیتهران۵ خرداد ۹۱
۱۶دکتر علیرضا بهپورتهران۳۱ اردیبهشت ۹۲
۱۷مرتضی رمضانیتهران۳۱ اردیبهشت ۹۲
۱۸افسانه حسامی فردخراسان شمالی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
کوهنوردان ایرانی فاتح ماکالو به ارتفاع ۸۴۸۵ متر
۱عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۴ اردیبهشت ۹۲بدون استفاده کپسول اکسیژن
ماکالو قله فرعی – برج سنگی
۱رضا زارعیتهران۲۳ اردیبهشت ۸۰
۲اقبال افلاکیتهران۲۳ اردیبهشت ۸۰
۳داود خادمتهران۲۳ اردیبهشت ۸۰
۴جلال چشمه قصابانیهمدان۲۳ اردیبهشت ۸۰
۵محمد حسن نجاریانهمدان۲۳ اردیبهشت ۸۰
۶محمد اورازآذربایجان غربی۲۳ اردیبهشت ۸۰
۷اکبر مهدیزادهآذربایجان غربی۲۳ اردیبهشت ۸۰
۸حسین مقدمزنجان۲۱ اردیبهشت ۹۱
۹محمود هاشمیتهران۲۱ اردیبهشت ۹۱
کوهنوردان ایرانی فاتح چوآیو به ارتفاع ۸۲۰۱ متر
۱میشا سالکی۱۹۹۲
۲مریم خسروی۲۰۰۶با تابعیت انگلستان
۳نیما یزدی پورتهران۲۱ اردیبهشت ۷۹
۴رضا زارعیتهران۲۱ اردیبهشت ۷۹
۵محمد گلپریانهمدان۲۱ اردیبهشت ۷۹
۶داود خادمتهران۲۱ اردیبهشت ۷۹
۷محمد اورازآذربایجان غربی۲۱ اردیبهشت ۷۹
۸اکبر مهدیزادهآذربایجان غربی۲۱ اردیبهشت ۷۹
۹جعفر فرجیآذربایجان غربی۲۱ اردیبهشت ۷۹
۱۰عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۴ مهر ۹۲بدون استفاده کپسول اکسیژن
۱۱محمدحسن نجاریانهمدان۱۰ مهر ۹۳بدون استفاده کپسول اکسیژن
۱۲مرتضی عطری اشکذرییزد۱۰ مهر ۹۳
۱۳علیرضا مشعوفتهران۱۰ مهر ۹۳تیم کوهنوردی کارخانه لوله و ماشین سازی
۱۴سعید غلامرضا رضائیتهران۱۰ مهر ۹۳
۱۵تیمور شاهبتهران۱۰ مهر ۹۳
۱۶مسعود آقابالائیآذربایجان شرقی۱۰ مهر ۹۳
کوهنوردان ایرانی فاتح دائولاگیری به ارتفاع ۸۱۶۷ متر
۱عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۶ اردیبهشت ۸۹بدون استفاده کپسول اکسیژن
۲محمود هاشمیتهران۶ اردیبهشت ۸۹
۳ایرج معانیاردبیل۶ اردیبهشت ۸۹
۴سید واسع سید موسویکردستان۶ اردیبهشت ۸۹
۵مجید نعمت الهیلرستان۶ اردیبهشت ۸۹
۶مهدی عمیدیخراسان رضوی۲۸ اردیبهشت ۸۱
کوهنوردان ایرانی فاتح ماناسلو به ارتفاع ۸۱۶۳ متر
۱محمد جعفر اسدیهمدان۲۰ مهر ۵۵
۲مهدی عمیدیخراسان رضوی۷ خرداد ۸۸
۳محمد حسن نجاریانهمدان۹ اردیبهشت ۹۰
۴علی بیات‌منشزنجان۹ اردیبهشت ۹۰
۵مجتبی مقدادیزنجان۹ اردیبهشت ۹۰
۶حسین مقدمزنجان۹ اردیبهشت ۹۰
۷سعید کریمیزنجان۹ اردیبهشت ۹۰
۸کریم بیگدلیتهران۹ اردیبهشت ۹۰
۹علی علیمحمدیمرکزی۹ اردیبهشت ۹۰
۱۰پروانه کاظمیتهران۹ اردیبهشت ۹۰
۱۱محمود هاشمیتهران۱۹ اردیبهشت ۹۰
۱۲ایرج معانیاردبیل۱۹ اردیبهشت ۹۰
۱۳امید آمحمدیتهران۲۱ اردیبهشت ۹۱
۱۴عبدالحسین صالحیالبرز۲۱ اردیبهشت ۹۱
۱۵عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۸ مهر ۹۱بدون استفاده کپسول اکسیژن
۱۶مهدی قلی پورآذربایجان شرقی۸ مهر ۹۱بدون استفاده کپسول اکسیژن
۱۷افسانه حسامی فردخراسان شمالی۶ مهر ۱۴۰۰ 
کوهنوردان فاتح نانگاپاربات به ارتفاع ۸۱۲۶ متر
۱لیلا اسفندیاریتهران۲۷ تیر ۸۷
۲حسین ابوالحسنیتهران۲۷ تیر ۸۷
۳سهند عقداییتهران۲۷ تیر ۸۷
۴کاظم فریدیانتهران۲۷ تیر ۸۷
۵احسان پرتوی نیاالبرز۲۷ تیر ۸۷
۶عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۱۸ تیر ۸۹
۷افسانه حسامی فردخراسان شمالی ۱۲ تیر ۱۴۰۲
کوهنوردان ایرانی فاتح آناپورنا به ارتفاع ۸۰۹۱ متر
۱عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۱۷ اردیبهشت ۹۱بدون استفاده کپسول اکسیژن
۲افسانه حسامی فردخراسان شمالی۲۷ فروردین ۱۴۰۲ 
کوهنوردان ایرانی فاتح گاشربروم ۱ به ارتفاع ۸۰۸۰ متر
۱مهدی اعتمادی فرتهران۹ تیر ۸۶
۲محمود هاشمیتهران۱۳ مرداد ۹۰
۳عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۱۳ مرداد ۹۰بدون استفاده کپسول اکسیژن
۴ایرج معانیاردبیل۱۳ مرداد ۹۰
۵حسین مقدمزنجان۱۳ مرداد ۹۰
۶کوروش نگهبانتهران۱۳ مرداد ۹۰
۷رضا بهادرانیکرمانشاه۱۰ مرداد ۹۱
۸صحبت اله بهادرانیکرمانشاه۱۰ مرداد ۹۱
۹افسانه حسامی فردخراسان شمالی ۲۷ تیر ۱۴۰۲
کوهنوردان ایرانی فاتح برودپیک به ارتفاع ۸۰۵۱ متر
۱مهدی اعتمادی فرتهران۱۳۶۹
۲جلال چشمه قصابانیهمدان۹ مرداد ۸۷تیم منتخب استان تهران
۳علی نصیریتهران۹ مرداد ۸۷
۴محمود هاشمیتهران۹ مرداد ۸۷
۵محمد نادریانتهران۹ مرداد ۸۷
۶هادی صابریالبرز۹ مرداد ۸۷
۷عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۹ مرداد ۸۷
۸محمد نصیریالبرز۹ مرداد ۸۷تیم منتخب کارگران
۹مجید مهربانیمرکزی۹ مرداد ۸۷
۱۰مهدی سلطانیزنجان۹ مرداد ۸۷
۱۱محمد حسن نجاریانهمدان۹ مرداد ۸۷
۱۲پویا کیوانتهران۲۷ تیر ۹۲تیم باشگاه آرش که در بازگشت از قله، درگذشتند.
۱۳آیدین بزرگیتهران۲۷ تیر ۹۲
۱۴مجتبی جراحیتهران۲۷ تیر ۹۲
۱۵افسانه حسامی فردخراسان شمالی۵ مرداد ۱۴۰۱
کوهنوردان فاتح گاشربروم ۲ به ارتفاع ۸۰۳۴ متر
۱رسول نقویمازندرانخرداد ۷۶
۲محمد حسن نجاریانهمدانخرداد ۷۶
۳حمید رضا اولنجهمدانخرداد ۷۶
۴محمود هاشمیتهران۳۱ تیر ۹۰
۵عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۳۱ تیر ۹۰
۶حسین مقدمزنجان۳۱ تیر ۹۰
۷لیلا اسفندیاریتهران۳۱ تیر ۹۰
۸مهدی قلی پورآذربایجان شرقی۳۱ اردیبهشت ۷۹
۹افسانه حسامی فردخراسان شمالی۳۰ تیر ۱۴۰۲
قله فرعی گاشربروم ۲
۱محمد نادریانتهران
۲مجتبی رحمان نژادتهران
۳علیرضا جلالیآذربایجان شرقی
۴رضا بهادرانیکرمانشاه
۵ایرج معانیاردبیل
۶محمد رضا میر احمدیگلستان
۷حسین اصغریگلستان
کوهنوردان فاتح شیشاپانگما به ارتفاع ۸۰۲۷ متر
۱عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی۱۱ اردیبهشت ۹۲بدون استفاده کپسول اکسیژن
۲محمد اورازآذربایجان غربی۹ خرداد ۷۹ابهاماتی در این صعود وجود دارد!
۳اکبر مهدیزادهآذربایجان غربی۹ خرداد ۷۹
۴داود خادمتهران۹ خرداد ۷۹
شیشاپانگما ۸۰۰۸ متر صعود تا قله مرکزی
۱بابک مزارعی۲۹ آذر ۲۰۰۱ساکن آمریکا

منابع: وبلاگ کوه قاف، وبلاگ کوهستان گردآوری: حامد اسپرهم
عکس: وبسایت شخصی عظیم قیچی‌ساز

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۹ میانگین: ۴.۱]

6 دیدگاه دربارهٔ «فاتحان ایرانی قله های ۸۰۰۰ متری»

  1. از صعود دکتر محمد محمدی به اورست مطلبی قید نشده (همزمان با صعود دکتر بهپور و عظیم قیچی ساز ) لطفا برسی و اصلاح بفرمایید

    1. سلام و عرض ارادت و تشکر از توجه و دقت شما
      نام دکتر محمدی و دکتر بهپرور رو به جدول صعودکنندگان به اورست اضافه کردم.
      برفراز باشید

  2. سلام آیا خانم محمودی از استان فارس شهر شیراز هم به اورست صعود داشته؟؟خودش در یک بنر تبلیغاتی صفحات مجازی صعودش را عنوان کرده که بنده بعید میدانم …چنین صعودی بوده باشد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *