فاتحان ایرانی قله های 8000 متری

فاتحان ایرانی قله های 8000 متری

فاتحان ایرانی قله های 8000 متری

صعود کوهنوردان ایرانی به قله‌های هشت‌ هزار متری یکی از افتخارات دنیای کوهنوردی است، در این لیست سعی بر گردآوری نام فاتحان ایرانی قله های 8000 متری شده است.

در فهرست فاتحان ایرانی قله های 8000 متری عظیم قیچی‌ساز پرافتخارترین ایرانی است که فاتح قله های 8000 متری شده است و با 13 صعود که به جز اورست باقی آنها بدون استفاده از کپسول اکسیژن صورت گرفته است.

اورست نیز در تاریخ 30 اردیبهشت 1395 برای دومين بار و اين بار بدون کمک شرپا و اکسيژن مصنوعی با موفقیت صعود شد و نیز به عنوان نخستین ایرانی به قله‌های آناپورنا I، ماکالو و کانچن‌چونگا صعود کرده است.


کوهنوردان ایرانی فاتح اورست به ارتفاع 8848 متر
ردیفناماستانتاریخ صعودتوضیحات
1هومن آپرین نوامبر1990با تابعیت آمریکایی
2جلال چشمه قصابانیهمدان30 اردیبهشت 77
3محمد حسن نجاریانهمدان30 اردیبهشت 77
4حمید رضا اولنجهمدان30 اردیبهشت 77
5محمد اورازآذربایجان غربی30 اردیبهشت 77
6سعید طوسی31 اردیبهشت 79
7لاله کشاورزسیستان و بلوچستان9 خرداد 84
8فرخنده صادقتهران9 خرداد 84
9اقبال افلاکیتهران9 خرداد 84
10محمود گودرزیچهارمحال و بختیاری9 خرداد 84
11جلال چشمه قصابانیهمدان9 خرداد 84
12محمود شعاعیتهران9 خرداد 84
13رضا زارعیتهران9 خرداد 84
14رضا بهادرانیكرمانشاه9 خرداد 84
15عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی9 خرداد 84در تاریخ 30 اردیبهشت 1395 برای دومین بار و این بار بدون کمک شرپا و اکسیژن مصنوعی با موفقیت صعود شد
16عارف گرانمایهتهران30 اردیبهشت 88مسیر جبهه شمالی اورست
17نیما یزدی پورتهران30 اردیبهشت 88مسیر جبهه شمالی اورست
18مهدی عمیدیخراسان رضوی23 اردیبهشت 90بدون استفاده از کپسول اکسیژن
19حمید دهقانکردستان29 اردیبهشت 90
20پروانه کاظمیتهران29 اردیبهشت 91
21رضا شهلاییکرمانشاه30 اردیبهشت 91
22مسعود کلافچی1 خرداد 92مقیم امارات
23دکتر محمد محمدیسمنان30 اردیبهشت 95همزمان با صعود عظیم قیچی ساز و دکتر علیرضا بهپرور
24دکتر علیرضا بهپرورتهران30 اردیبهشت 95همزمان با صعود عظیم قیچی ساز و دکتر محمد محمدی
کوهنوردان ایرانی فاتح کی 2 به ارتفاع 8611 متر
1کاظم فریدیانتهران29 تیر 86بدون استفاده از کپسول اکسیژن
2عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی10 مرداد 91بدون استفاده از کپسول اکسیژن
3رضا شهلاییکرمانشاه5 مرداد 93بدون استفاده کپسول اکسیژن
کوهنوردان ایرانی فاتح کانچن چونگا به ارتفاع 8586 متر
1عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی10 مرداد 91بدون استفاده کپسول اکسیژن
رضا شهلاییکرمانشاه30 اردیبهشت 92
کوهنوردان ایرانی فاتح لوتسه به ارتفاع 8516 متر
1جلال چشمه قصابانیهمدان26 اردیبهشت 81
2محمد حسن نجاریانهمدان26 اردیبهشت 81
3اکبر مهدی زادهآذربایجان غربی26 اردیبهشت 81
4رضا بهادرانیكرمانشاه26 اردیبهشت 81
5امین عظیمیهمدان26 اردیبهشت 81
6مقبل هنرپژوهآذربایجان غربی26 اردیبهشت 81
7اقبال افلاکیتهران27 اردیبهشت 81
8داود خادمتهران27 اردیبهشت 81
9محمد اورازآذربایجان غربی27 اردیبهشت 81
10رضا زارعیتهران27 اردیبهشت 81
11حمید ناصریآذربایجان شرقی27 اردیبهشت 81
12رضا سلیمانیآذربایجان غربی27 اردیبهشت 81
13حسین بهمنیارخراسان شمالی29 اردیبهشت 90
14مهدی عمیدیخراسان رضوی31 اردیبهشت 91
15پروانه کاظمیتهران5 خرداد 91
16دکتر علیرضا بهپورتهران31 اردیبهشت 92
17مرتضی رمضانیتهران31 اردیبهشت 92
کوهنوردان ایرانی فاتح ماکالو به ارتفاع 8485 متر
1عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی4 اردیبهشت 92بدون استفاده کپسول اکسیژن
ماکالو قله فرعی – برج سنگی
1رضا زارعیتهران23 اردیبهشت 80
2اقبال افلاکیتهران23 اردیبهشت 80
3داود خادمتهران23 اردیبهشت 80
4جلال چشمه قصابانیهمدان23 اردیبهشت 80
5محمد حسن نجاریانهمدان23 اردیبهشت 80
6محمد اورازآذربایجان غربی23 اردیبهشت 80
7اکبر مهدیزادهآذربایجان غربی23 اردیبهشت 80
8حسین مقدمزنجان21 اردیبهشت 91
9محمود هاشمیتهران21 اردیبهشت 91
کوهنوردان ایرانی فاتح چوآیو به ارتفاع 8201 متر
1میشا سالكی1992
2مریم خسروی2006با تابعیت انگلستان
3نیما یزدی پورتهران21 اردیبهشت 79
4رضا زارعیتهران21 اردیبهشت 79
5محمد گلپریانهمدان21 اردیبهشت 79
6داود خادمتهران21 اردیبهشت 79
7محمد اورازآذربایجان غربی21 اردیبهشت 79
8اکبر مهدیزادهآذربایجان غربی21 اردیبهشت 79
9جعفر فرجیآذربایجان غربی21 اردیبهشت 79
10عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی4 مهر 92بدون استفاده کپسول اکسیژن
11محمدحسن نجاریانهمدان10 مهر 93بدون استفاده کپسول اکسیژن
12مرتضی عطری اشکذرییزد10 مهر 93
13علیرضا مشعوفتهران10 مهر 93تیم کوهنوردی کارخانه لوله و ماشین سازی
14سعید غلامرضا رضائیتهران10 مهر 93
15تیمور شاهبتهران10 مهر 93
16مسعود آقابالائیآذربایجان شرقی10 مهر 93
کوهنوردان ایرانی فاتح دائولاگیری به ارتفاع 8167 متر
1عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی6 اردیبهشت 89بدون استفاده کپسول اکسیژن
2محمود هاشمیتهران6 اردیبهشت 89
3ایرج معانیاردبیل6 اردیبهشت 89
4سیدواسع سید موسویکردستان6 اردیبهشت 89
5مجید نعمت الهیلرستان6 اردیبهشت 89
6مهدی عمیدیخراسان رضوی28 اردیبهشت 81
کوهنوردان ایرانی فاتح ماناسلو به ارتفاع 8163 متر
1محمد جعفر اسدیهمدان20 مهر 55
2مهدی عمیدیخراسان رضوی7 خرداد 88
3محمد حسن نجاریانهمدان9 اردیبهشت 90
4علی بیات‌منشزنجان9 اردیبهشت 90
5مجتبی مقدادیزنجان9 اردیبهشت 90
6حسین مقدمزنجان9 اردیبهشت 90
7سعید کریمیزنجان9 اردیبهشت 90
8کریم بیگدلیتهران9 اردیبهشت 90
9علی علیمحمدیمرکزی9 اردیبهشت 90
10پروانه کاظمیتهران9 اردیبهشت 90
11محمود هاشمیتهران19 اردیبهشت 90
12ایرج معانیاردبیل19 اردیبهشت 90
13امید آمحمدیتهران21 اردیبهشت 91
14عبدالحسین صالحیالبرز21 اردیبهشت 91
15عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی8 مهر 91بدون استفاده کپسول اکسیژن
16مهدی قلی پورآذربایجان شرقی8 مهر 91بدون استفاده کپسول اکسیژن
کوهنوردان فاتح نانگاپاربات به ارتفاع 8126 متر
1لیلا اسفندیاریتهران27 تیر 87
2حسین ابوالحسنیتهران27 تیر 87
3سهند عقداییتهران27 تیر 87
4كاظم فریدیانتهران27 تیر 87
5احسان پرتوی نیاالبرز27 تیر 87
6عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی18 تیر 89
کوهنوردان ایرانی فاتح آناپورنا به ارتفاع 8091 متر
1عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی17 اردیبهشت 91بدون استفاده کپسول اکسیژن
کوهنوردان ایرانی فاتح گاشربروم 1 به ارتفاع 8080 متر
1مهدی اعتمادی فرتهران9 تیر 86
2محمود هاشمیتهران13 مرداد 90
3عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی13 مرداد 90بدون استفاده کپسول اکسیژن
4ایرج معانیاردبیل13 مرداد 90
5حسین مقدمزنجان13 مرداد 90
6کوروش نگهبانتهران13 مرداد 90
7رضا بهادرانیکرمانشاه10 مرداد 91
8صحبت اله بهادرانیکرمانشاه10 مرداد 91
کوهنوردان ایرانی فاتح برودپیک به ارتفاع 8051 متر
1مهدی اعتمادی فرتهران1369
2جلال چشمه قصابانیهمدان9 مرداد 87تیم منتخب استان تهران
3علی نصیریتهران9 مرداد 87
4محمود هاشمیتهران9 مرداد 87
5محمد نادریانتهران9 مرداد 87
6هادی صابریالبرز9 مرداد 87
7عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی9 مرداد 87
8محمد نصیریالبرز9 مرداد 87تیم منتخب کارگران
9مجید مهربانیمرکزی9 مرداد 87
10مهدی سلطانیزنجان9 مرداد 87
11محمد حسن نجاریانهمدان9 مرداد 87
12پویا کیوانتهران27 تیر 92تیم باشگاه آرش که در بازگشت از قله، درگذشتند.
13آیدین بزرگیتهران27 تیر 92
14مجتبی جراحیتهران27 تیر 92
کوهنوردان فاتح گاشربروم 2 به ارتفاع 8034 متر
1رسول نقویمازندرانخرداد 76
2محمد حسن نجاریانهمدانخرداد 76
3حمید رضا اولنجهمدانخرداد 76
4محمود هاشمیتهران31 تیر 90
5عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی31 تیر 90
6حسین مقدمزنجان31 تیر 90
7لیلا اسفندیاریتهران31 تیر 90
8مهدی قلی پورآذربایجان شرقی31 اردیبهشت 79
قله فرعی گاشربروم 2
1محمد نادریانتهران
2مجتبی رحمان نژادتهران
3علیرضا جلالیآذربایجان شرقی
4رضا بهادرانیکرمانشاه
5ایرج معانیاردبیل
6محمد رضا میر احمدیگلستان
7حسین اصغریگلستان
کوهنوردان فاتح شیشاپانگما به ارتفاع 8027 متر
1عظیم قیچی سازآذربایجان شرقی11 اردیبهشت 92بدون استفاده کپسول اکسیژن
2محمد اورازآذربایجان غربی9 خرداد 79ابهاماتی در این صعود وجود دارد!
3اکبر مهدیزادهآذربایجان غربی9 خرداد 79
4داود خادمتهران9 خرداد 79
شیشاپانگما 8008 متر صعود تا قله مرکزی
1بابک مزارعی29 آذر 2001ساکن آمریکا

منابع:

  • وبلاگ کوه قاف – رضا زارعی
  • کوه نیوز
  • وبلاگ کوهستان – رامیار

عکس:

  • وبسایت شخصی عظیم قیچی‌ساز

2 دیدگاه دربارهٔ «فاتحان ایرانی قله های 8000 متری»

  1. از صعود دکتر محمد محمدی به اورست مطلبی قید نشده (همزمان با صعود دکتر بهپور و عظیم قیچی ساز ) لطفا برسی و اصلاح بفرمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *