فاتحان ایرانی قله های 8000 متری

فاتحان ایرانی قله های 8000 متری

صعود کوهنوردان ایرانی به قله‌های هشت‌ هزار متری یکی از افتخارات دنیای کوهنوردی است، در این لیست سعی بر گردآوری نام فاتحان ایرانی قله های 8000 متری شده است.

در فهرست فاتحان ایرانی قله های 8000 متری عظیم قیچی‌ساز پرافتخارترین ایرانی است که فاتح قله های 8000 متری شده است و با 13 صعود که بجز اورست باقی آنها بدون استفاده از کپسول اکسیژن صورت گرفته است. (اورست نیز در تاریخ 30 اردیبهشت 1395 برای دومین بار و این بار بدون کمک شرپا و اکسیژن مصنوعی با موفقیت صعود شد.) و نیز به عنوان نخستین ایرانی به قله‌های آناپورنا I، ماکالو و کانچن‌چونگا صعود کرده است.


کوهنوردان ایرانی فاتح اورست به ارتفاع 8848 متر
ردیف نام استان تاریخ صعود توضیحات
1 هومن آپرین نوامبر 1990 با تابعیت آمریکایی
2 جلال چشمه قصابانی همدان 30 اردیبهشت 77
3 محمد حسن نجاریان زنجان 30 اردیبهشت 77
4 حمید رضا اولنج همدان 30 اردیبهشت 77
5 محمد اوراز آذربایجان غربی 30 اردیبهشت 77
6 سعید طوسی 31 اردیبهشت 79
7 لاله کشاورز سیستان و بلوچستان 9 خرداد 84
8 فرخنده صادق تهران 9 خرداد 84
9 اقبال افلاکی تهران 9 خرداد 84
10 محمود گودرزی چهارمحال و بختیاری 9 خرداد 84
11 جلال چشمه قصابانی همدان 9 خرداد 84
12 محمود شعاعی تهران 9 خرداد 84
13 رضا زارعی تهران 9 خرداد 84
14 رضا بهادرانی کرمانشاه 9 خرداد 84
15 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 9 خرداد 84 در تاریخ 30 اردیبهشت 1395 برای دومین بار و این بار بدون کمک شرپا و اکسیژن مصنوعی با موفقیت صعود شد
16 عارف گرانمایه تهران 30 اردیبهشت 88 مسیر جبهه شمالی اورست
17 نیما یزدی پور تهران 30 اردیبهشت 88 مسیر جبهه شمالی اورست
18 مهدی عمیدی خراسان رضوی 23 اردیبهشت 90 بدون استفاده از کپسول اکسیژن
19 حمید دهقان کردستان 29 اردیبهشت 90
20 پروانه کاظمی تهران 29 اردیبهشت 91
21 رضا شهلایی کرمانشاه 30 اردیبهشت 91
22 مسعود کلافچی 1 خرداد 92 مقیم امارات
23 دکتر محمد محمدی سمنان 30 اردیبهشت 95 همزمان با صعود عظیم قیچی ساز و دکتر علیرضا بهپرور
24 دکتر علیرضا بهپرور تهران 30 اردیبهشت 95 همزمان با صعود عظیم قیچی ساز و دکتر محمد محمدی
کوهنوردان ایرانی فاتح کی 2 به ارتفاع 8611 متر
1 کاظم فریدیان تهران 29 تیر 86 بدون استفاده از کپسول اکسیژن
2 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 10 مرداد 91 بدون استفاده از کپسول اکسیژن
3 رضا شهلایی کرمانشاه 5 مرداد 93 بدون استفاده کپسول اکسیژن
کوهنوردان ایرانی فاتح کانچن چونگا به ارتفاع 8586 متر
1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 10 مرداد 91 بدون استفاده کپسول اکسیژن
رضا شهلایی کرمانشاه 30 اردیبهشت 92
کوهنوردان ایرانی فاتح لوتسه به ارتفاع 8516 متر
1 جلال چشمه قصابانی همدان 26 اردیبهشت 81
2 محمد حسن نجاریان زنجان 26 اردیبهشت 81
3 اکبر مهدی زاده آذربایجان غربی 26 اردیبهشت 81
4 رضا بهادرانی کرمانشاه 26 اردیبهشت 81
5 امین عظیمی همدان 26 اردیبهشت 81
6 مقبل هنرپژوه آذربایجان غربی 26 اردیبهشت 81
7 اقبال افلاکی تهران 27 اردیبهشت 81
8 داود خادم تهران 27 اردیبهشت 81
9 محمد اوراز آذربایجان غربی 27 اردیبهشت 81
10 رضا زارعی تهران 27 اردیبهشت 81
11 حمید ناصری آذربایجان شرقی 27 اردیبهشت 81
12 رضا سلیمانی آذربایجان غربی 27 اردیبهشت 81
13 حسین بهمنیار خراسان شمالی 29 اردیبهشت 90
14 مهدی عمیدی خراسان رضوی 31 اردیبهشت 91
15 پروانه کاظمی تهران 5 خرداد 91
16 دکتر علیرضا بهپور تهران 31 اردیبهشت 92
17 مرتضی رمضانی تهران 31 اردیبهشت 92
کوهنوردان ایرانی فاتح ماکالو به ارتفاع 8485 متر
1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 4 اردیبهشت 92 بدون استفاده کپسول اکسیژن
ماکالو قله فرعی – برج سنگی
1 رضا زارعی تهران 23 اردیبهشت 80
2 اقبال افلاکی تهران 23 اردیبهشت 80
3 داود خادم تهران 23 اردیبهشت 80
4 جلال چشمه قصابانی همدان 23 اردیبهشت 80
5 محمد حسن نجاریان زنجان 23 اردیبهشت 80
6 محمد اوراز آذربایجان غربی 23 اردیبهشت 80
7 اکبر مهدیزاده آذربایجان غربی 23 اردیبهشت 80
8 حسین مقدم زنجان 21 اردیبهشت 91
9 محمود هاشمی تهران 21 اردیبهشت 91
کوهنوردان ایرانی فاتح چوآیو به ارتفاع 8201 متر
1 میشا سالکی 1992
2 مریم خسروی 2006 با تابعیت انگلستان
3 نیما یزدی پور تهران 21 اردیبهشت 79
4 رضا زارعی تهران 21 اردیبهشت 79
5 محمد گلپریان همدان 21 اردیبهشت 79
6 داود خادم تهران 21 اردیبهشت 79
7 محمد اوراز آذربایجان غربی 21 اردیبهشت 79
8 اکبر مهدیزاده آذربایجان غربی 21 اردیبهشت 79
9 جعفر فرجی آذربایجان غربی 21 اردیبهشت 79
10 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 4 مهر 92 بدون استفاده کپسول اکسیژن
11 محمدحسن نجاریان زنجان 10 مهر 93 بدون استفاده کپسول اکسیژن
12 مرتضی عطری اشکذری یزد 10 مهر 93
13 علیرضا مشعوف تهران 10 مهر 93 تیم کوهنوردی کارخانه لوله و ماشین سازی
14 سعید غلامرضا رضائی تهران 10 مهر 93
15 تیمور شاهب تهران 10 مهر 93
16 مسعود آقابالائی آذربایجان شرقی 10 مهر 93
کوهنوردان ایرانی فاتح دائولاگیری به ارتفاع 8167 متر
1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 6 اردیبهشت 89 بدون استفاده کپسول اکسیژن
2 محمود هاشمی تهران 6 اردیبهشت 89
3 ایرج معانی اردبیل 6 اردیبهشت 89
4 سیدواسع سید موسوی کردستان 6 اردیبهشت 89
5 مجید نعمت الهی لرستان 6 اردیبهشت 89
6 مهدی عمیدی خراسان رضوی 28 اردیبهشت 81
کوهنوردان ایرانی فاتح ماناسلو به ارتفاع 8163 متر
1 محمد جعفر اسدی همدان 20 مهر 55
2 مهدی عمیدی خراسان رضوی 7 خرداد 88
3 محمد حسن نجاریان زنجان 9 اردیبهشت 90
4 علی بیات‌منش زنجان 9 اردیبهشت 90
5 مجتبی مقدادی زنجان 9 اردیبهشت 90
6 حسین مقدم زنجان 9 اردیبهشت 90
7 سعید کریمی زنجان 9 اردیبهشت 90
8 کریم بیگدلی تهران 9 اردیبهشت 90
9 علی علیمحمدی مرکزی 9 اردیبهشت 90
10 پروانه کاظمی تهران 9 اردیبهشت 90
11 محمود هاشمی تهران 19 اردیبهشت 90
12 ایرج معانی اردبیل 19 اردیبهشت 90
13 امید آمحمدی تهران 21 اردیبهشت 91
14 عبدالحسین صالحی البرز 21 اردیبهشت 91
15 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 8 مهر 91 بدون استفاده کپسول اکسیژن
16 مهدی قلی پور آذربایجان شرقی 8 مهر 91 بدون استفاده کپسول اکسیژن
کوهنوردان فاتح نانگاپاربات به ارتفاع 8126 متر
1 لیلا اسفندیاری تهران 27 تیر 87
2 حسین ابوالحسنی تهران 27 تیر 87
3 سهند عقدایی تهران 27 تیر 87
4 کاظم فریدیان تهران 27 تیر 87
5 احسان پرتوی نیا البرز 27 تیر 87
6 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 18 تیر 89
کوهنوردان ایرانی فاتح آناپورنا به ارتفاع 8091 متر
1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 17 اردیبهشت 91 بدون استفاده کپسول اکسیژن
کوهنوردان ایرانی فاتح گاشربروم 1 به ارتفاع 8080 متر
1 مهدی اعتمادی فر تهران 9 تیر 86
2 محمود هاشمی تهران 13 مرداد 90
3 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 13 مرداد 90 بدون استفاده کپسول اکسیژن
4 ایرج معانی اردبیل 13 مرداد 90
5 حسین مقدم زنجان 13 مرداد 90
6 کوروش نگهبان تهران 13 مرداد 90
7 رضا بهادرانی کرمانشاه 10 مرداد 91
8 صحبت اله بهادرانی کرمانشاه 10 مرداد 91
کوهنوردان ایرانی فاتح برودپیک به ارتفاع 8051 متر
1 مهدی اعتمادی فر تهران 1369
2 جلال چشمه قصابانی همدان 9 مرداد 87 تیم منتخب استان تهران
3 علی نصیری تهران 9 مرداد 87
4 محمود هاشمی تهران 9 مرداد 87
5 محمد نادریان تهران 9 مرداد 87
6 هادی صابری البرز 9 مرداد 87
7 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 9 مرداد 87
8 محمد نصیری البرز 9 مرداد 87 تیم منتخب کارگران
9 مجید مهربانی مرکزی 9 مرداد 87
10 مهدی سلطانی زنجان 9 مرداد 87
11 محمد حسن نجاریان زنجان 9 مرداد 87
12 پویا کیوان تهران 27 تیر 92 تیم باشگاه آرش که در بازگشت از قله، درگذشتند.
13 آیدین بزرگی تهران 27 تیر 92
14 مجتبی جراحی تهران 27 تیر 92
کوهنوردان فاتح گاشربروم 2 به ارتفاع 8034 متر
1 رسول نقوی مازندران خرداد 76
2 محمد حسن نجاریان زنجان خرداد 76
3 حمید رضا اولنج همدان خرداد 76
4 محمود هاشمی تهران 31 تیر 90
5 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 31 تیر 90
6 حسین مقدم زنجان 31 تیر 90
7 لیلا اسفندیاری تهران 31 تیر 90
8 مهدی قلی پور آذربایجان شرقی 31 اردیبهشت 79
قله فرعی گاشربروم 2
1 محمد نادریان تهران
2 مجتبی رحمان نژاد تهران
3 علیرضا جلالی آذربایجان شرقی
4 رضا بهادرانی کرمانشاه
5 ایرج معانی اردبیل
6 محمد رضا میر احمدی گلستان
7 حسین اصغری گلستان
کوهنوردان فاتح شیشاپانگما به ارتفاع 8027 متر
1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی 11 اردیبهشت 92 بدون استفاده کپسول اکسیژن
2 محمد اوراز آذربایجان غربی 9 خرداد 79 ابهاماتی در این صعود وجود دارد!
3 اکبر مهدیزاده آذربایجان غربی 9 خرداد 79
4 داود خادم تهران 9 خرداد 79
شیشاپانگما 8008 متر صعود تا قله مرکزی
1 بابک مزارعی 29 آذر 2001 ساکن آمریکا

منابع:

 • وبلاگ کوه قاف – رضا زارعی
 • کوه نیوز
 • وبلاگ کوهستان – رامیار

عکس:

 • وبسایت شخصی عظیم قیچی‌ساز

2 دیدگاه برای «فاتحان ایرانی قله های 8000 متری»

 • 21 می 2018 در t 9:14 ق.ظ
  Permalink

  از صعود دکتر محمد محمدی به اورست مطلبی قید نشده (همزمان با صعود دکتر بهپور و عظیم قیچی ساز ) لطفا برسی و اصلاح بفرمایید

  پاسخ دادن
  • Hamed Sparham
   21 می 2018 در t 9:32 ق.ظ
   Permalink

   سلام و عرض ارادت و تشکر از توجه و دقت شما
   نام دکتر محمدی و دکتر بهپرور رو به جدول صعودکنندگان به اورست اضافه کردم.
   برفراز باشید

   پاسخ دادن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *