دریاچه لزور دریاچه‌ای در دل کوه

دریاچه لزور (دریاچه‌ای در دل کوه) دریاچه لزور واقع در روستای لزور است که در مرز استان تهران و مازندران

بیشتر بخوانید

قله میشینه مرگ

قله میشینه مرگ قله میشینه ‌مرگ با ارتفاع 4020 متر پس از قله پرچنان دومین قله مرتفع البرز شرقی می‌باشد.

بیشتر بخوانید