گزارش صعود به قله توچال 3964 متر

گزارش صعود به قله توچال 3964 متر زمان صعود به قله توچال: جمعه 2 آبان ماه 1393 – ساعت 3

بیشتر بخوانید

قله توچال بام تهران

قله توچال بام تهران کوه توچال (Tochal mount) در شمال تهران قرار گرفته است. ارتفاع قله توچال 3962 متر است

بیشتر بخوانید