آمادگی برای کوهپیمایی

آمادگی برای کوهپیمایی تندرستی، صرفا نداشتن بیماری و ضعف نیست بلکه داشتن سلامتی کامل جسمی، ذهنی، اجتماعی روحی است. این پیشگفتاری

بیشتر بخوانید