خط الرأس

هرزه کوه | عاشقان طبیعت ایران | قله دال کولی | خط الرأس هرزه کوه

هرزه کوه

هرزه کوه قله هرزه کوه با ارتفاع ۴۲۶۰ متر در خط‌الرأس بزرگ و طولانی عصا شکل واقع در جنوب قله خلنو قرار گرفته است. این خط‌الرأس طولانی در بین کوهنوردان به خط الرأس اشتر به سکه نو شهرت دارد. قله هرزه کوه از سوی شمال شرق به قله ۴۳۲۵ متری برج متصل شده و از …

هرزه کوه ادامه »

قله گونکچال | عاشقان طبیعت ایران | خط الرأس گاوینکچال

قله گونکچال

قله گونکچال خط الرأس گونکچال (Gavank chal) یا گاوینکچال در قسمت شمالی دشت لار و در منطقه البرز مرکزی، بخشی از کوه‌های نمارستاق به حساب می‌آید و در شمال دشت ورارو قرار دارد. ورارو چمنزار بزرگی است بین دو رشته گونکچال و نمک کوه سر. قله گونکچال در نقشه‌ها، گاوینکچال یا گونیکچال نیز نوشته شده …

قله گونکچال ادامه »

دوخواهران | عاشقان طبیعت ایران | خط الرأس دوخواهران | صعود به قلل دوخواهران

خط الرأس دوخواهران

خط الرأس دوخواهران خط الرأس دوخواهران خط‌الرأسی ۳۰ کیلومتری و به صورت شرقی غربی در منتهی‌الیه شمالی دشت لار در منطقه نمارستاق از استان مازندران و بخشی از رشته‌کوه‌های البرز مرکزی محسوب می‌گردد.   کروکی مسیر پیمایش خط الرأس دوخواهران     دانلود ترک مسیر پیمایش خط الرأس دوخواهران   مسیر صعود به قلل دوخواهران اگرچه …

خط الرأس دوخواهران ادامه »

قلل هفت خوان | عاشقان طبیعت ایران | خط الرأس هفت خوان

قلل هفت خوان

قلل هفت خوان قلل هفت خوان مجموعه قللی مرتفع در خط الرأسی شمال غربی – جنوب شرقی در ناحیه جنوب غربی منطقه کوهستانی تخت سلیمان در حدفاصل دو رودخانه گرمارود از جنوب و رودخانه تخت سلیمان از شمال قرار گرفته است. توپوگرافی قلل هفت خوان مجموعه قلل هفت خوان به صورت خط‌الرأسی دندانه‌دار و کمانی …

قلل هفت خوان ادامه »

خط الرأس مهرچال، پیرزن کلوم و هم هن

خط الرأس مهرچال، پیرزن کلوم و همهن

خط الرأس مهرچال، پیرزن کلوم و همهن خط الرأس مهرچال، پیرزن کلوم و همهن خط الرأسی نعلی شکل بوده که در بخش جنوبی البرز مرکزی قرار گرفته است. ارتفاع قله مهرچال ۳۹۱۲ متر از سطح دریاست یکی از قلل مشکل و نسبتا ناشناخته البرز مرکزی بحساب می‌آید که دلیل آن مسیر نسبتا طولانی و همچنین دشوار …

خط الرأس مهرچال، پیرزن کلوم و همهن ادامه »

خط الرأس شرقی سرکچال | عاشقان طبیعت ایران | خط الرأس سرکچال به کلون بستک

خط الرأس شرقی سرکچال

خط الرأس شرقی سرکچال خط الرأس شرقی سرکچال یا همان شانه شرقی سرکچال از روستای لالون آغاز شده و به قلل سرکچال ۳ ، ۲ و ۱ ختم می‌شود. ارتفاع قله سرکچال ۴۲۱۰ متر (سرکچال ۳) است که اختلاف این قله با ۲ قله فرعی ارتفاعی حدودا ۵۰ متری دارد. خط الرأس شرقی سرکچال در …

خط الرأس شرقی سرکچال ادامه »

خط الرأس | عاشقان طبیعت ایران

خط الرأس

خط الرأس خط الرأس یا میان‌آب یا آب پخشان به خط اصلی بلندترین یال واسط دو یا چند قله گفته می‌شود. خط‌ الرأس محل برخورد دو دامنه در بالاست که محل تقسیم آب باران است. خط الرأس یک چین خطی فرضی است و بالاترین نقاط یک چین را به‌هم وصل می‌کند. خط الرأس (میان‌آب) همیشه …

خط الرأس ادامه »