قله شاهان کوه (بام استان اصفهان)

قله شاهان کوه (بام استان اصفهان) قله شاهان کوه به عنوان بام استان اصفهان در 20 کیلومتری فریدونشهر واقع شده

بیشتر بخوانید

قله خلنو – بلندترین قله استان تهران

قله خلنو بلندترین قله استان تهران قله خلنو قله‌ای است مرتفع و سرسخت واقع در البرز مرکزی که بلندترین قله

بیشتر بخوانید