دریاچه گهر

دریاچه گهر دریاچه گهر دریاچه‌ آب شیرین دائمی است که در دامنه‌های اشترانکوه در ارتفاع 2360 متری از سطح دریا

بیشتر بخوانید

زردکوه بختیاری (قله کلونچین) 4224 متر

زردکوه بختیاری (قله کلونچین) 4224 متر زردکوه یا زردکوه بختیاری کوهستانی در زاگرس شمال مرکزی است که در جنوب غربی

بیشتر بخوانید